INSIDE - Sipas të dhënave zyrtare mbi 500 aborte legale, ndërsa jolegale mbetet enigmë !
inside
INSIDE - Sipas të dhënave zyrtare mbi 500 aborte legale, ndërsa jolegale mbetet enigmë !