CSD: Kompanit Ruse në Maqedoni, deri në vitin 2015 kan përfituar mbi 212 milion euro
inside
CSD: Kompanit Ruse në Maqedoni, deri në vitin 2015 kan përfituar mbi 212 milion euro