Miliona euro derdhen për kurim jashtë vendit, a ka shteti plan "B", për avansim të klinikave në vend?
inside
Miliona euro derdhen për kurim jashtë vendit, a ka shteti plan "B", për avansim të klinikave në vend?