“Rruga drejt…”, Migrimi i trurit nga Maqedonia në botë
tvemisione
“Rruga drejt…”, Migrimi i trurit nga Maqedonia në botë